Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Environmental and Resource Dynamics

Tvärvetenskaplig miljöutbildning

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi erbjuder ett brett utbud av tvärvetenskapliga miljökurser och utbildningar. Vår fristående kurser i miljövård och i hållbar samhällsutveckling vänder sig till studenter från olika ämnen och fakulteter, liksom till yrkesverksamma, som vill bredda, fördjupa eller profilera sin ordinarie utbildning.