Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Välkommen

Vi är norra Europas största geoinstitution med en lång tradition av forskning och utbildning. Våra undervisningsämnen är geovetenskap, geografi, biogeovetenskap, tvärvetenskaplig miljövård och en professionsutbildning i miljö- och hälsoskydd.

Vår forskning handlar om polara miljöer, klimatförändring, landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, fjärranalys och GIS samt miljö- och resursdynamik.

Vi bedriver fältbaserad forskning vid två forskningsstationer, en i Kebnekaisefjällen (Tarfala forskningsstation) och en i Grekland (Navarino Environmental Observatory).

Följ med oss på spännande kunskapsresor!

Environmental and Resource Dynamics

Tvärvetenskaplig miljöutbildning

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi erbjuder ett brett utbud av tvärvetenskapliga miljökurser och utbildningar. Vår fristående kurser i miljövård och i hållbar samhällsutveckling vänder sig till studenter från olika ämnen och fakulteter, liksom till yrkesverksamma, som vill bredda, fördjupa eller profilera sin ordinarie utbildning.