Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Environment, Resource dynamics and Management

Tvärvetenskaplig miljöutbildning

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi erbjuder ett brett utbud av tvärvetenskapliga miljökurser och utbildningar. Vår fristående kurser i miljövård och i hållbar samhällsutveckling vänder sig till studenter från olika ämnen och fakulteter, liksom till yrkesverksamma, som vill bredda, fördjupa eller profilera sin ordinarie utbildning.