Tarfala forskningsstation

Tarfaladalen vårvintern 2014, foto:Gunhild Rosqvist

Tarfala forskningsstation

I dalen finns fyra glaciärer varav Storglaciären är den mest kända och en av de mest studerade glaciärerna i världen. Tarfaladalen omfattar höjdintervallet mellan 800 och 2099 m.ö.h. och utgörs av en typiskt subarktisk högalpin miljö.

Tarfala forskningsstation hålls öppen från början av mars till början av maj, samt mellan slutet av juni och mitten av september.

Vi välkomnar forskare och akademiska kurser från olika ämnesområden och lärosäten, akademiska workshops och möten, samt studiebesök från grund- och gymnasieskolor.

För bokningaförfrågningar kontakta föreståndaren.

OBS! Ett oväder med snöfall och laviner har gjort Tarfala forskningsstation strömlös denna vårvinter 2014. Stationen kan inte öppna, men forskningen fortsätter med Nikkaloukta som bas istället. Förhoppningsvis går det att få allt i ordning till sommarsäsongen. Följ senaste nytt på Tarfala Facebook!

 

Kontaktinformation

Föreståndare
Gunhild "Ninis" Rosqvist
Telefon: 08-16 49 83
Mobilnr 070 229 34 04
E-post: gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Intendent
Torbjörn Karlin
Telefon 08-16 42 20
E-post: torbjorn.karlin@natgeo.su.se

Tarfala forskningsstation
Telefon: 072-715 50 39

 

Adress:
(under fältsäsong)
Tarfala forskningsstation
c/o Kebnekaise fjällstation
981 29 Kiruna

(övrig tid)
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

 

Application form for visitors:

 TRS application form 2014 (222 Kb)

Följ oss på Facebook

Tarfala FB