Forskning

 

 

Forskning

Forskningen handlar om vår livsmiljö i tid och rum. Metoderna är naturvetenskapliga, men frågeställningarna varierar från att vara ren grundforskning till mycket samhällsanknutna frågor. Forskningen kan ha tre olika strukturer; den kan handla om processer i naturen, om tolkningen av landskap (morfologi) och om stratigrafi till exempel lagring av klimat- och miljöhistoria i is- och sedimentkärnor.

Våra forskare och deras projekt presenteras närmare under rubriken "Våra forskare" i vänsternavigationen.

Kontakt

Prefekt
Karin Holmgren
E-post: karin.holmgren@natgeo.su.se
Telefon: 08-674 71 57
Rum: T220

Studierektor för forskarutbildningen
Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 73
Rum: T408

Informatör
Malin Stenberg de Serves
E-post: malin.stenberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 10 52,
Mobil: 070-618 25 35
Rum: T336

Bildpuff forskningsdatabas
Sök publikationer i DIVA
Universitetets forskningsservice 

Geobibliiteket _smal
Neo_smal
Tarfala_smal

De senaste publikationerna